• Heel

  • Het boek Heel. Persoonlijke en bestuurlijke integriteit in vijf stappen van Leo Sonneveld is gratis verkrijgbaar in pdf-formaat (versie 1.0 uitgave april 2015). U kunt de pdf downloaden nadat u zich hebt geregistreerd. Na e-mailverificatie kunt u vervolgens inloggen op deze pagina en komt u op de downloadpagina op de website van de Good Governance Monitor (GoGoMo.org). Uw reactie zie ik graag tegemoet!

    Auteur Leo Sonneveld, Redactie Theo Labrujere (eindred.), Nico Scheepers, Harry van der Velde, Pagina’s 107
    Inhoud
    Leo Sonneveld (1959), maatschappelijk ondernemer, is zich na een loopbaan van 25 jaar in het bankwezen vanuit zijn bedrijf Human Treasures gaan toeleggen op het vergroten van effectiviteit van personen, organisaties en bedrijven. Hij was organisator van de World Days of Interconnectedness en kandidaat voor de partij Mens en Spirit bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Hij is co-founder van de Good Governance Monitor en GoGoPedia. Dit boekje kan worden gebruikt bij het maken van integere keuzes. Het gedachtegoed dat hieraan ten grondslag ligt, is geïnspireerd door de Jungiaanse psychologie en processen voor innovatie.